Veelgestelde vragen over de pensioenregeling

Lees de meestgestelde vragen over de pensioenregeling.

Uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. U hoeft zelf niets te doen. Binnen een paar weken na uw aanmelding, ontvangt u een brief. Daarin staat wat er is geregeld voor uw pensioen. Ook ontvangt u inloggegevens voor Mijn pensioen.

Uw pensioenopbouw start op de dag dat u in dienst treedt bij een werkgever in de houthandel. U moet wel 21 jaar of ouder zijn. Werkte u al in de sector voordat u 21 was? Dan start uw opbouw op de eerste dag van de maand waarin u 21 jaar wordt.

Het prijskaartje van het pensioen noemen we premie. U betaalt die premie samen met uw werkgever. Hoeveel u precies betaalt, staat op uw loonstrook.

Elk jaar bouwt u 1,875% pensioen op over een deel van uw brutojaarsalaris. Daarvan wordt de franchise afgetrokken. Dat is een deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt omdat u later ook een AOW-uitkering ontvangt.

Het nettobedrag van uw pensioen in 2019 kan afwijken van wat u in 2018 kreeg. Het verschil hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw pensioen. Ook hebben de nieuwe belastingregels invloed.

Is uw pensioenuitkering netto veranderd? Dit komt doordat de loonheffing hoger is dan in 2018. Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting. Deze houden we in op uw pensioen. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is verhoogd van 5,65% (2018) naar 5,70%. (2019). U betaalt maximaal € 265,65 per maand. Over uw bruto jaarpensioen boven € 55.927,- betaalt u geen bijdrage.