Veelgestelde vragen over met pensioen gaan

Lees de meestgestelde vragen over met pensioen gaan.

6 maanden voor uw 68ste ontvangt u van ons aanvraagpapieren. Stuur de formulieren ingevuld en ondertekend aan ons terug.

U krijgt pensioen vanaf de eerste dag van de maand dat u 68 wordt. Behalve als u ervoor hebt gekozen om eerder of later met pensioen te gaan. De pensioenuitkering wordt rond de 25ste van de maand overgemaakt.

Ja, dat kan. U kunt verschillende keuzes maken voordat u met pensioen gaat. Eén daarvan is eerder of later met pensioen gaan.

Ja, maar bij slechts 1 uitkering. Wij adviseren u de loonheffingskorting toe te passen op de hoogste uitkering. Bij de aanvraagformulieren voor uw pensioen ontvangt u een loonbelastingverklaring.

Bij ingang van uw pensioen ontvangt u een betalingsspecificatie met een berekening van uw netto pensioen.

Bent u al met pensioen? Dan ontvangt u alleen een nieuwe specificatie als er wat wijzigt in uw pensioen.

Ja, u ontvangt jaarlijks een opgave van het pensioenfonds. Hierop ziet u hoeveel pensioen u in het achterliggende jaar hebt ontvangen. Bewaar het overzicht goed. U hebt het nodig voor uw belastingaangifte en voor het aanvragen van huurtoeslag. U ontvangt de jaaropgave ieder jaar in het eerste kwartaal.

Ja. Naast de jaaropgave die u elk jaar in het eerste kwartaal krijgt, ontvangt u later in het jaar bent een pensioenoverzicht voor gepensioneerden.

Heeft u vragen over uw pensioenoverzicht? Kijk dan voor het antwoord bij de veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht.

Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen niet apart vakantiegeld uit.

Nee, dat is niet nodig. De gemeente waar u woont, geeft ons uw nieuwe adres door. Verhuist u naar het buitenland? Geef dan wel uw verhuizing aan ons door.

Het nettobedrag van uw pensioen in 2019 kan afwijken van wat u in 2018 kreeg. Het verschil hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw pensioen. Ook hebben de nieuwe belastingregels invloed.

Is uw pensioenuitkering netto veranderd? Dit komt doordat de loonheffing hoger is dan in 2018. Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting. Deze houden we in op uw pensioen. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is verhoogd van 5,65% (2018) naar 5,70%. (2019). U betaalt maximaal € 265,65 per maand. Over uw bruto jaarpensioen boven € 55.927,- betaalt u geen bijdrage.