Overlijden

Als u na uw pensioendatum overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen. Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

  • de voorwaarden die we bij het partnerpensioen en het wezenpensioen stellen 
  • de keuzes die u vlak voor uw pensioendatum hebt gemaakt

Op uw eerste uitkeringsspecificatie ziet u welke bedragen er voor uw partner en/of kinderen gereserveerd zijn.

Wij nemen contact op met uw nabestaanden

Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij het pensioenfonds.

Jaaropgave opvragen

Bent u nabestaande en hebt u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.