Uit dienst

U hebt een andere baan of u wordt werkloos. Hoe zit het met uw pensioen?

Alles wordt voor u geregeld

Uw huidige werkgever meldt u af bij ons. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer. U krijgt van ons een brief. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is. Elk jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij ons pensioenfonds.

Dit kunt u verder regelen

  • Hebt u nog geen nieuwe pensioenregeling? En wilt u pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u uw pensioenopbouw bij dit fonds tijdelijk vrijwillig voortzetten.
  • Gaat u bij een werkgever buiten de sector werken? Dan kunt u uw pensioen vaak meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht
  • Hebt u een klein pensioen? Dan mag het pensioenfonds dit bedrag soms afkopen.

Goed om te weten

Bij Pensioenfonds Houthandel is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat er voor uw partner geen partnerpensioen meer verzekerd is zodra u uit dienst bent.