Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt tijdens uw deelname, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Dit zijn de voorwaarden

  • U hebt een notarieel samenlevingscontract waarin uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen.
  • Uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn.
  • U en uw partner staan op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.
  • U en uw partner wonen minstens een half jaar aantoonbaar samen.

Voorkom dat uw partner bij uw overlijden het partnerpensioen zelf moet aanvragen. Meld uw partner aan bij het pensioenfonds, dan regelen wij de uitkering partnerpensioen automatisch als u overlijdt.

Zo regelt u het

  • Meld uw partner aan. 
  • Stuur een kopie van uw samenlevingscontract mee. 

Partner aanmelden

Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld. Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is? Alle bedragen staan straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Uw pensioenoverzicht bekijkt u in Mijn pensioen.