Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

  • Uw partner krijgt partnerpensioen.
  • Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner heeft volgens de wet recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar ging.

De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Via Mijn pensioen bekijkt u uw laatste pensioenoverzicht.

Wat moeten uw nabestaanden doen?

De gemeente geeft uw overlijden aan ons door. Wij nemen contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij ons.