Nieuwsoverzicht

Dekkingsgraad eind maart 2018

De beleidsdekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel was eind maart 2018 108,7%. De actuele dekkingsgraad was 108,3%.

Lees meer

Stel u verkiesbaar voor het verantwoordingsorgaan!

In het verantwoordingsorgaan (VO) zitten drie leden namens de pensioengerechtigden. Eens in de vier jaar treden zij af en mogen de pensioengerechtigden opnieuw hun vertegenwoordigers kiezen. Daarvoor zoeken we geschikte kandidaten. U bent nu of binnenkort pensioengerechtigd. Wellicht bent u dus zo’n kandidaat.

Lees meer

Het herstelplan van het fonds is aangepast

In het herstelplan staat wat we doen om de financiële situatie van het fonds te verbeteren. We hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen. Als alle gehanteerde veronderstellingen uitkomen, verwachten we dat het fonds in de loop van 2022 uit het tekort is.

Lees meer

Uw eerste pensioen van 2018

Deze week ontvangt u de eerste uitbetaling van uw pensioen in 2018. Het nettobedrag kan afwijken van wat u in 2017 kreeg. Het verschil hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw pensioen. Ook hebben de nieuwe belastingregels invloed. Een specificatie met de inhoudingen vindt u eind januari in de bus. Hieronder geven we vast wat uitleg.

Lees meer

Dekkingsgraad eind december 2017

De beleidsdekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel was eind december 2017 107,6%. Eind november 2017 was deze lager: 107,1%. De actuele dekkingsgraad was december 109,7%. Eind november 2017 was deze lager: 109,3%.

Lees meer

U krijgt binnenkort uw jaaropgave

In januari 2018 krijgt u een jaaropgave van ons. Hierin staat precies hoeveel pensioen u in 2017 heeft ontvangen. En welke bedragen we hebben ingehouden. U heeft deze jaaropgave nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Lees meer