Verlaging van pensioen

Het kan zijn dat het bestuur door de financiële situatie en op basis van de nieuwe wettelijke spelregels moet besluiten de pensioenen te verlagen. Dat is nu nog niet aan de orde.

Dit is het geval als:

  1. Het fonds kan niet binnen de wettelijke hersteltermijn voldoende herstellen.
    Dit volgt uit het herstelplan dat het fonds moet opstellen als het fonds een tekort heeft. De verlaging wordt dan over 10 jaar uitgesmeerd. Elk jaar kijken we opnieuw of de korting voor de resterende jaren nog steeds nodig is. 
  2. Het fonds 5 jaar op rij een beleidsdekkingsgraad heeft die lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.
    Ook is de actuele dekkingsgraad aan het eind van deze periode lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Deze korting móeten we doorvoeren en mogen we dus niet opnieuw bekijken. De verlaging smeren we in dit geval uit over een kortere periode. Daarbij gaan we uit, voor zover mogelijk, van een korting van maximaal 2% per jaar.