Verhoging van pensioenen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen.

Het streven is uw pensioen mee te laten groeien met de prijzen. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dat kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is.

Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mogen de pensioenen gedeeltelijk worden verhoogd. Volledige verhoging is mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 124,4%. Dit percentage is mede afhankelijk van de rente en kan dus wijzigingen. De bovengrens van 124,4% is vastgesteld per eind december 2017.

Uw pensioen wordt verhoogd als dit kan. Er is wel elk jaar een maximum. Ons streven is de prijsstijging. Is de prijsstijging 1,5%? Dan stijgt uw pensioen in dat jaar maximaal met 1,5%.

We kijken naar de stijging van de prijzen gemeten over de periode van 1 oktober tot 1 oktober daaraan voorafgaand. 

Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen.

De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt:

Datum veranderingverhoging van uw pensioenprijsstijging*onze ambitie
1 januari 20180%1,33%1,34%
1 januari 20170%0,42%0,36%
1 januari 20160%0,63%0,41%
1 januari 20150%1,05%0,00%
1 januari 20140%1,56%1,00%
1 januari 20130%2,87%1,20%
1 januari 20120%2,65%1,20%
1 januari 20110%1,57%0,00%
1 januari 20100,4%0,71%3,00%
1 januari 20092,78%2,78%1,50%
*) de stijging van de prijzen op basis van CPI niet afgeleid okt-okt. (De consumentenprijsindex (CPI) houdt rekening met de prijsontwikkeling van overheidsdiensten en met consumptiegebonden belastingen. In de afgeleide CPI zijn veranderingen in de tarieven van product- en consumptiegebonden belastingen en subsidies weggelaten).

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed. Daarom konden we uw pensioen niet elk jaar verhogen. Ook de komende jaren verwachten we niet dat we uw pensioen kunnen verhogen. 

Tot 1 januari 2013 bedroeg de ambitie 100% van de loonontwikkeling in de bedrijfstak. Vanaf 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 bedroeg de ambitie 50% van de loonontwikkeling in de bedrijfstak. Vanaf 1 juli 2015 is het streven 100% van de prijzen (CPI-afgeleid oktober-oktober).

Verlaging van pensioenen

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. Indien de financiële markten zich verder herstellen, dan wordt er ook geen verlaging van de pensioenen verwacht in de eerstkomende jaren na 2017.