Wezenpensioen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen.

We stellen daarbij wel voorwaarden.

Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum in de houthandel was blijven werken.